Decyzja Dziekana

Zasady wyboru specjalności studiów oraz zasady wyboru promotorów prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2017/2018
Decyzja nr 4/Org/2018 z dnia 23.03.2018r
Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 23.03.2018
Decyzja Dziekana na temat Prac Dyplomowych i wyboru Promotora