Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa

Dnia 16.02.2018r. o godz. 12.00 w gabinecie 202/9 odbędzie się kolokwium poprawkowe z przedmiotu
Teoria Bezpieczeństwa. Termin jest ostateczny dla wszystkich studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu.