Rekrutacja na nowy kierunek Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynamy kształcenie na kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jest to kierunek międzyuczelniany, uruchomiony w ramach współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Rekrutacja na kierunek TKiS jest prowadzona jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni, tj. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, na Wydziale Mechanicznym PG, na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Każdy z tych wydziałów oferuje kandydatom i prowadzi kształcenie w ramach jednej specjalności.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi kształcenie na kierunku TKiS w specjalności Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (AKiSwSB). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia będą odbywały się na wszystkich 3 uczelniach, przy czym absolwenci specjalności AKiSwSB otrzymują dyplom Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.


Rekrutacja Elektroniczna trwa od 10.01.2018 do 11.02.2018 na stronie Rekrutacji


Osobiście należy złożyć dokumenty w terminie od 12.02.2018 do 14.02.2018 w Dziekanacie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM), II piętro, budynek nr 9. Wejście od ulicy Śmidowicza poprzez biuro przepustek w budynku nr 5.


Ogłoszenie listy przyjętych na kierunek odbędzie się dnia 16.02.2018. Informacja znajdować się będzie na stronie WDiOM


Więcej informacji w Linkach:

Dlaczego Warto?
Technilogie Kosmiczne i Satelitarne