Przydzielenie Studentów do Przedmiotów Ogólnouczelnianych

Uwaga Studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Poniżej umieszczono decyzję Rektora-Komendanta o przydziałach studentów do przedmiotów do przedmiotów ogólnouczelnianych.

Decyzja Rektora

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5
  6. Załącznik nr 6
  7. Załącznik nr 7