Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów cywilnych WDiOM I. roku

Do studentów cywilnych WDiOM I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Wybór Przedmiotów Ogólnouczelnianych