Staże Brukselskie

Studenci!

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni stwarzają wam wyjątkową możliwość odbycia stażu w Brukseli.

Zapraszamy studentów I i II roku studiów magisterskich oraz studentów studiów doktoranckich z następujących wydziałów: Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych do odbycia 3 miesięcznego płatnego stażu w biurze Jarosława Wałęsy w Brukseli

Więcej na www.jaroslawwalesa.pl; www.amw.gdynia.pl; www.wdiom.amw.gdynia.pl

Formularz należy złożyć w dziekanacie WDiOM do 20 Listopada 2017 roku.

Aplikacja na staż w brukseli