Zmiany dotyczące planów zajęć grup: 172 BMP, 173 SIB, 177 BW, 178 BW, 1711 BN i 1717 BW

UWAGA

Studenci grup: 172 BMP, 173 SIB, 177 BW, 178 BW, 1711 BN i 1717 BW
Nastąpiła zmiana prowadzących ćwiczenia z przedmiotu Podstawy zarządzania i organizacji (Pko).
W grupach 1711BN i 1717BW nastąpiła drobna korekta w terminach ćwiczeń z tego przedmiotu.

Rozkład Zajęć