Plan poprawkowych zaliczeń i egzaminów u prof. nadz. AMW dr. hab. Andrzeja Ostrokólskiego

Zaliczenia odbędą się 9.10.2017r. (poniedziałek) w godzinach 14:10 – 14:55 z przedmiotów Zarządzanie Kryzysowe i Polityka Bezpieczeństwa w p. 311/9.

Dotyczy grup: 161BN, 162BMP, 163SIB, 141BN/BMP, 152BMP